Cd - LSOU0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Souš
Měřicí program: LSOU0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 7,2 0,1 0,1 2,4 2,4 4,5 4,5 0,3 0,3 11,4 11,4 18,2 18,2 19,7 19,7 8,0 19,7 15
2 6,3 6,3 0,0 0,0 0,2 0,2 8,1 8,1 2,8 2,8 0,3 0,3 0,4 0,4 2,6 8,1 14
3 0,0 0,0 3,0 3,0 7,2 2,0 2,0 0,1 0,1 6,7 6,7 0,2 0,2 0,9 0,9 0,3 2,1 7,2 16
4 0,3 1,1 1,1 10,9 10,9 0,7 0,7 1,2 1,2 0,1 0,1 1,3 1,3 2,3 2,3 2,3 10,9 15
5 2,8 2,8 2,1 2,1 0,1 0,1 1,2 1,2 0,5 0,5 0,2 0,2 2,7 2,7 0,3 1,3 2,8 15
6 0,3 0,5 0,5 0,9 0,9 2,5 2,5 2,0 2,0 1,4 1,4 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 2,5 15
7 2,7 2,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 2,7 16
8 0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 15
9 0,1 1,5 1,5 1,7 1,7 14,4 14,4 1,8 1,8 0,1 0,1 3,4 3,4 0,1 0,1 3,1 14,4 15
10 0,8 0,8 7,6 7,6 1,3 1,3 3,1 3,1 0,3 0,3 1,0 1,0 2,8 2,8 0,6 0,6 2,2 7,6 16
11 8,4 8,4 4,4 4,4 1,5 1,5 5,2 5,2 3,3 3,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,8 3,1 8,4 15
12 0,8 5,5 5,5 3,5 3,5 14,8 14,8 18,9 18,9 11,6 11,6 2,9 2,9 2,4 2,4 7,8 18,9 15