As - LSOU0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Souš
Měřicí program: LSOU0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,9 0,1 0,1 0,4 0,4 1,6 1,6 1,1 1,1 2,8 2,8 10,1 10,1 1,1 1,1 2,4 10,1 15
2 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 3,5 3,5 0,8 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5 1,1 3,5 14
3 0,1 0,1 1,1 1,1 1,9 2,2 2,2 0,6 0,6 1,1 1,1 0,5 0,5 1,2 1,2 2,2 1,1 2,2 16
4 2,2 3,3 3,3 1,3 1,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 1,5 1,5 1,2 3,3 15
5 1,0 1,0 1,2 1,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 1,4 1,4 0,4 0,7 1,4 15
6 0,4 0,6 0,6 2,1 2,1 1,0 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 2,1 15
7 0,4 0,4 3,2 3,2 1,8 1,8 0,1 0,1 0,7 0,7 1,2 1,2 0,6 0,6 0,3 0,3 1,1 3,2 16
8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 1,5 1,5 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,5 1,5 15
9 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 1,0 1,0 0,2 0,2 0,4 1,0 15
10 0,4 0,4 2,2 2,2 3,6 3,6 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 3,6 16
11 1,2 1,2 1,6 1,6 1,1 1,1 1,2 1,2 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,9 1,6 15
12 0,4 1,8 1,8 1,2 1,2 1,5 1,5 3,1 3,1 4,8 4,8 1,1 1,1 0,8 0,8 1,9 4,8 15