BZN - LLIMD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Liberec-město
Měřicí program: LLIMD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,1 3,7 3,3
2 3,3 3,2
3 2,3 1,6
4 1,5 1,4 0,9
5 0,8 0,9
6 1,0 1,3
7 1,0 1,0
8 0,6 1,3
9 0,7 1,6
10 2,0 1,3 1,7
11 3,8 1,6
12 2,5 1,8