Mn - LJIZ0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Mn - mangan
Lokalita: Jizerka
Měřicí program: LJIZ0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 1,2 1,2 1,0 1,0 3,0 3,0 1,6 1,6 0,7 1,1 3,0 15
2 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 2,5 3,0 3,0 0,6 0,6 1,3 1,3 0,6 0,6 1,2 3,0 14
3 0,5 0,5 3,0 3,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 1,2 2,9 2,9 1,4 1,4 1,9 3,0 16
4 1,3 1,3 2,9 2,9 0,7 0,7 2,6 2,6 3,8 3,8 3,6 3,6 0,6 0,6 2,2 3,8 14
5 1,1 1,1 3,7 3,7 3,2 3,2 1,7 1,7 2,6 2,6 1,0 1,0 1,1 1,1 0,5 0,5 1,8 3,7 16
6 0,2 0,2 1,2 1,2 1,5 1,5 2,2 2,2 5,3 5,3 1,3 1,3 0,9 0,9 1,9 1,8 5,3 15
7 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,2 1,2 2,7 2,7 2,5 2,5 3,3 3,3 2,9 2,9 1,8 2,3 3,3 16
8 1,8 2,3 2,3 2,9 2,9 1,4 1,4 3,1 3,1 1,0 1,0 3,1 3,1 3,0 3,0 2,3 3,1 15
9 0,5 0,5 3,0 3,0 1,1 1,1 0,6 0,6 1,4 1,4 0,3 0,3 1,1 1,1 1,4 1,1 3,0 15
10 1,4 3,8 3,8 3,1 3,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,6 1,6 2,3 2,3 1,5 1,5 1,3 2,0 3,8 16
11 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 2,5 2,5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 1,1 2,5 15
12 0,8 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 0,7 1,5 1,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 1,5 15