BZN - KSOMD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Sokolov
Měřicí program: KSOMD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,8 2,1 0,8 1,4 3
2 1,5 1,8 1,2 2
3 1,1 1,0 1,3 2
4 2,2 4,3 2,4 2
5 0,5 0,5 1,3 2
6 0,8 0,6 0,7 2
7 0,6 0,7 0,5 0,6 3
8 0,7 0,5 0,6 2
9 0,5 3,1 1,1 2
10 0,9 0,7 1,3 2
11 0,8 1,5 1,1 2
12 1,1 1,5 1,6 1,3 3