NOx - KFLCM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: NOx - oxidy dusíku
Lokalita: Fr.Lázně-Chebská
Měřicí program: KFLCM
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: spektrofotometrie-trietanolaminová metoda
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 11,0 24,0 28,0 15,0 10,0 8,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,6 28,0 31
2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 8,0 10,0 7,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 23,0 25,0 18,0 7,4 25,0 28
3 19,0 15,0 7,0 15,0 4,0 4,0 4,0 4,0 13,0 4,0 8,0 20,0 27,0 24,0 22,0 20,0 15,0 10,0 6,0 5,0 7,0 7,0 8,0 12,0 6,0 4,0 4,0 4,0 11,0 13,0 14,0 10,8 27,0 31
4 6,0 11,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 19,0 5,1 19,0 30
5 13,0 12,0 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,8 13,0 31
6 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,4 8,0 30
7 0
8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 27
9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 30
10 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 12,0 16,0 8,0 8,0 17,0 14,0 11,0 9,0 18,0 10,0 16,0 5,0 10,0 11,0 12,0 11,0 13,0 12,0 7,0 8,0 6,0 8,0 9,4 18,0 31
11 0
12 4,0 9,0 9,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 9,0 13,0 10,0 4,0 4,0 4,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,0 7,0 12,0 25,0 21,0 4,0 9,0 4,0 7,0 4,0 4,0 7,2 25,0 31