Ni - JZNZ0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Ni - nikl
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZ0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,4 1,4 2,9 2,9 1,4 2,0 5
2 1,4 0,8 0,8 0,9 1,0 4
3 0,9 1,2 1,2 1,0 1,0 4
4 1,0 14,9 14,9 16,9 16,9 11,7 5
5 3,5 3,5 10,2 2
6 3,0 3,0 1,6 1,6 2,4 4
7 4,7 4,7 1,4 1,4 0,9 2,9 5
8 0,9 1,6 1,6 1,1 1,2 4
9 1,1 0,9 0,9 1,5 1,5 1,1 5
10 2,4 2,4 3,0 3,0 2,4 4
11 0,9 0,9 1,6 1,6 1,5 4
12 1,7 1,7 1,0 1,0 1,4 4