Cd - JZNZ0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZ0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,5 5
2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4
3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 4
4 0,2 2,2 2,2 0,3 0,3 1,2 5
5 0,3 0,3 0,3 2
6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 4
7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 5
8 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 4
9 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 5
10 3,7 3,7 0,4 0,4 1,8 4
11 1,2 1,2 0,3 0,3 0,7 4
12 1,1 1,1 0,4 0,4 0,7 4