As - JZNZ0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZ0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,5 1,5 3,6 3,6 0,7 2,4 5
2 0,7 1,9 1,9 1,2 1,4 4
3 1,2 2,6 2,6 1,3 1,8 4
4 1,3 0,8 0,8 1,1 1,1 1,0 5
5 0,8 0,8 1,0 2
6 1,0 1,0 0,6 0,6 0,8 4
7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5
8 0,6 0,6 0,6 0,3 0,5 4
9 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 5
10 1,4 1,4 0,7 0,7 0,9 4
11 2,2 2,2 1,5 1,5 1,7 4
12 1,4 1,4 0,9 0,9 1,2 4