SNH4 - JKOSM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: SNH4 - suma amonných iontů
Lokalita: Košetice
Měřicí program: JKOSM
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,1 1,6 0,8 0,7 1,3 0,8 1,1 1,7 1,4 3,4 1,1 1,6 2,9 3,1 3,2 4,0 2,9 3,3 3,4 3,8 5,3 10,8 13,8 7,3 5,7 3,3 3,2 1,7 0,6 0,4 0,4 3,1 13,8 31
2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 1,7 2,2 2,0 2,5 3,4 2,8 3,8 4,7 4,8 6,3 4,3 4,0 1,7 1,2 2,4 4,5 3,5 1,9 1,6 3,0 3,6 5,4 2,6 6,3 28
3 2,4 1,8 2,1 2,4 3,1 3,0 3,6 6,0 4,7 3,1 2,6 6,3 4,1 3,5 4,0 3,1 3,4 2,4 1,7 1,5 2,6 2,7 2,2 2,2 3,0 2,0 3,5 4,7 5,9 7,0 3,7 3,4 7,0 31
4 3,5 3,8 3,8 4,2 4,7 3,9 4,0 4,1 3,7 2,0 2,6 2,0 1,9 2,8 3,1 4,1 6,3 8,1 7,5 5,8 5,7 6,6 7,0 5,4 6,0 6,0 5,6 4,1 4,8 7,0 4,7 8,1 30
5 7,6 7,2 3,1 3,5 2,5 3,2 3,6 4,0 4,1 2,1 2,6 1,7 1,7 1,7 2,6 2,7 2,3 1,8 2,4 1,2 1,2 1,4 1,9 3,4 2,2 1,2 1,2 1,5 1,9 0,8 2,6 7,6 30
6 0,6 0,0 0,7 1,4 0,7 1,4 2,6 2,1 0,9 2,1 1,1 1,9 2,3 1,3 1,9 2,0 2,7 3,4 5,4 3,4 1,7 2,4 1,9 0,6 0,5 0,4 0,7 1,5 1,6 1,5 1,7 5,4 30
7 2,5 3,2 1,6 1,9 3,1 3,1 2,8 2,4 2,7 3,0 1,1 1,0 1,4 2,1 1,9 2,4 2,7 3,5 2,7 2,0 1,7 2,6 2,4 3,0 4,3 4,5 4,2 4,7 2,6 2,0 2,0 2,6 4,7 31
8 3,5 4,5 4,1 2,5 3,2 3,5 4,1 6,2 3,7 3,1 2,2 3,1 1,8 1,4 2,3 2,3 3,4 3,7 1,7 1,9 2,8 3,2 3,6 3,6 2,2 2,2 1,7 4,7 2,4 4,1 3,8 3,1 6,2 31
9 1,3 2,1 2,0 1,3 3,8 2,8 3,1 2,4 1,0 1,1 1,3 1,0 1,8 1,5 0,7 0,8 0,9 1,1 0,8 1,0 0,9 1,2 1,8 1,8 2,3 2,1 0,7 0,4 2,2 1,1 1,5 3,8 30
10 1,9 1,9 1,7 1,6 6,1 4,7 5,1 4,2 6,9 3,6 1,9 2,0 2,9 2,6 2,3 3,5 1,6 1,5 2,2 2,7 1,7 3,3 3,1 1,8 2,9 2,7 1,5 2,0 1,4 2,0 3,2 2,8 6,9 31
11 5,1 3,7 1,4 2,3 1,8 1,5 2,1 6,7 1,7 2,0 2,0 3,4 2,7 3,8 5,7 5,1 3,6 3,8 4,1 1,4 1,9 2,5 2,8 1,2 1,3 1,4 1,8 2,1 1,8 1,9 2,8 6,7 30
12 1,8 1,7 2,8 2,9 1,6 0,7 0,9 1,6 1,1 1,5 1,8 0,8 1,4 2,3 1,6 1,4 1,8 2,2 2,7 2,7 1,8 1,3 1,4 2,4 1,6 2,0 1,8 3,3 1,6 2,6 1,8 3,3 30