BZN - JJIHD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Jihlava
Měřicí program: JJIHD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,3 1,8 2,4 2,1 3
2 2,1 2,6 1,7 2,4 3
3 1,2 1,5 1,4 2
4 0,7 0,8 1,0 2
5 0,4 0,7 0,6 2
6 0,8 0,6 0,7 2
7 0,7 0,6 0,6 2
8 0,6 0,8 1,0 0,8 3
9 0,9 1,5 1,0 2
10 1,1 1,4 1,3 2
11 1,7 1,5 1,6 2
12 1,8 1,4 1,6 2