BaP - HHKTP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Hradec Králové - tř. SNP
Měřicí program: HHKTP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,4 2,4 4,2 4,2 5,1 5,1 6,0 6,0 3,4 3,4 4,1 6,0 10
2 0,8 0,8 3,0 3,0 4,1 4,1 2,1 2,1 3,7 3,7 2,8 4,1 10
3 2,5 2,5 3,5 3,5 1,4 1,4 2,0 2,0 3,0 3,0 2,5 3,5 10
4 2,0 2,0 1,7 0,6 1,2 0,8 0,4 0,4 1,1 2,0 8
5 0,7 0,7 0,2 0,2 0,6 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 10
6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 10
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11
8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,4 9
9 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 1,8 0,4 1,8 10
10 1,8 2,6 2,6 1,3 1,3 0,8 0,8 1,2 1,2 2,2 1,6 2,6 10
11 2,2 0,6 0,6 4,0 4,0 2,5 2,5 3,2 3,2 1,2 2,4 4,0 10
12 1,2 1,9 1,9 2,6 2,6 1,6 1,6 1,3 1,3 2,3 2,3 1,9 2,6 11