Pb - ESTV0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Svitavy
Měřicí program: ESTV0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 6,0 6,0 15,4 15,4 4,1 10,1 5
2 4,1 16,8 16,8 6,4 10,7 4
3 6,4 4,1 4,1 7,3 5,5 4
4 7,3 5,3 5,3 8,6 8,6 6,7 5
5 3,2 3,2 2,1 2,1 3,8 4
6 4,7 4,7 3,3 3,3 3,8 4
7 10,3 10,3 12,4 12,4 2,7 10,5 5
8 2,7 5,9 5,9 11,7 5,6 4
9 11,7 2,8 2,8 7,5 7,5 6,6 5
10 6,5 6,5 7,8 7,8 7,2 4
11 8,0 8,0 5,2 5,2 6,9 4
12 4,9 4,9 3,8 3,8 4,4 4