As - ESTV0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Svitavy
Měřicí program: ESTV0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,2 1,2 3,3 3,3 0,9 2,1 5
2 0,9 3,1 3,1 1,0 2,0 4
3 1,0 2,2 2,2 1,3 1,6 4
4 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 5
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4
6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 4
7 0,8 0,8 1,1 1,1 1,3 0,9 5
8 1,3 0,9 0,9 0,8 1,0 4
9 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 5
10 0,9 0,9 0,6 0,6 0,8 4
11 1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 4
12 1,3 1,3 0,6 0,6 1,0 4