BaP - EPAUP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Pardubice Dukla
Měřicí program: EPAUP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,7 0,7 3,4 3,4 5,6 5,6 4,9 4,9 3,3 3,3 3,5 5,6 10
2 0,4 0,4 2,8 2,8 4,1 4,1 1,8 1,8 4,0 4,0 2,6 4,1 10
3 1,2 1,2 3,2 3,2 1,1 1,1 1,5 1,5 2,3 2,3 1,9 3,2 10
4 1,5 1,5 1,5 0,4 0,9 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,8 1,5 10
5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 10
6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 10
7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11
8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 10
9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 1,8 0,4 1,8 10
10 1,8 2,1 2,1 0,8 0,8 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 2,1 10
11 1,2 0,2 0,2 2,4 2,4 3,3 3,3 2,5 2,5 0,9 1,9 3,3 10
12 0,9 1,5 1,5 1,8 1,8 1,6 1,6 0,9 0,9 2,7 2,7 1,6 2,7 11