TLN - EPAUA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Pardubice Dukla
Měřicí program: EPAUA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,7 0,5 0,3 0,8 2,4 1,2 1,5 4,3 1,0 0,4 0,6 0,5 0,5 2,3 3,1 1,7 0,6 0,6 1,0 0,9 2,3 1,9 2,0 4,7 1,4 3,0 0,6 3,2 0,3 0,6 0,2 1,4 4,7 31
2 0,2 3,2 0,4 0,1 0,1 4,7 2,8 1,3 2,8 0,5 0,3 3,1 1,3 3,2 2,0 4,4 2,4 1,0 1,3 0,9 1,3 5,9 1,3 1,6 1,2 2,0 4,3 2,0 5,9 27
3 0,8 1,1 0,8 0,5 0,2 0,6 1,3 0,9 2,8 1,3 0,6 0,7 0,9 0,4 1,1 0,4 0,0 0,2 0,5 0,6 1,8 1,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,6 0,6 0,2 0,5 0,7 2,8 30
4 0,6 0,1 0,3 0,5 1,1 1,5 2,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,9 1,2 0,6 0,2 0,3 1,7 2,8 4,5 0,3 0,4 5,8 1,2 1,4 2,3 1,4 2,0 0,6 3,2 0,3 1,3 5,8 30
5 0,3 0,6 1,2 4,9 1,9 0,6 0,2 0,1 1,0 0,4 2,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,8 0,8 0,8 0,7 1,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,6 2,3 0,9 0,8 4,9 31
6 1,1 0,5 0,1 2,0 2,4 3,7 4,7 7,4 0,5 1,6 1,5 1,6 3,5 3,5 1,6 1,3 0,7 1,0 0,2 0,4 3,2 0,4 0,5 1,7 0,5 0,3 0,9 0,9 0,5 0,6 1,6 7,4 30
7 0,4 0,6 0,6 1,1 2,7 1,2 0,5 1,0 1,3 2,4 0,6 1,5 1,8 1,1 1,4 0,7 0,8 3,2 0,8 0,5 1,2 3,8 1,0 1,3 1,2 0,5 2,9 0,7 1,1 1,3 3,8 29
8 1,7 0,8 4,6 1,5 0,8 0,8 4,5 1,1 1,1 0,8 0,2 0,8 1,1 1,8 0,7 2,6 2,0 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,2 0,3 0,6 1,7 1,5 2,0 2,3 1,1 1,3 4,6 30
9 0,3 0,2 0,5 1,1 0,6 0,3 0,3 0,1 1,8 2,2 1,5 0,9 2,0 1,1 1,3 0,8 0,4 1,4 1,9 0,6 2,2 1,6 0,8 0,7 0,9 2,2 1,7 1,7 0,6 1,1 2,2 29
10 1,0 0,2 0,4 0,7 1,7 2,2 4,3 3,6 0,3 0,4 1,4 1,7 2,1 1,8 2,1 1,4 1,8 1,4 11,8 1,5 2,7 2,5 2,1 5,4 0,8 0,1 0,2 2,0 3,6 2,1 11,8 29
11 3,4 0,7 0,3 0,9 0,3 0,2 0,1 1,6 0,3 3,2 5,0 8,1 5,3 2,7 9,8 5,2 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 2,2 1,3 1,9 2,3 3,2 1,2 0,4 0,2 0,1 2,1 9,8 30
12 0,4 4,3 3,5 2,0 0,2 0,2 0,6 0,3 0,5 1,3 0,5 0,6 1,3 1,2 0,8 1,3 1,1 1,6 0,6 1,3 0,8 0,6 0,3 0,2 0,0 0,2 0,6 0,7 0,8 2,0 0,8 1,0 4,3 31