Pb - EPAU0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Pardubice Dukla
Měřicí program: EPAU0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,3 1,5 1,5 4,7 4,7 7,3 7,3 18,7 18,7 37,3 37,3 34,5 34,5 7,8 7,8 14,4 37,3 15
2 1,4 1,4 5,2 5,2 8,2 8,2 35,1 35,1 10,6 10,6 18,3 18,3 15,7 15,7 13,5 35,1 14
3 5,1 5,1 9,4 9,4 9,3 9,3 13,5 13,5 8,0 8,0 8,6 8,6 13,8 13,8 11,0 11,0 9,7 13,8 16
4 4,9 4,9 2,7 2,7 3,9 3,9 5,2 5,2 6,7 6,7 7,4 7,4 5,2 5,2 7,4 5,5 7,4 15
5 7,4 8,7 8,7 5,2 5,2 3,2 3,2 2,4 2,4 2,3 2,3 4,9 4,9 4,2 4,2 4,7 8,7 15
6 1,6 1,6 13,4 13,4 4,9 4,9 3,5 3,5 4,4 4,4 2,2 2,2 1,8 1,8 2,6 4,3 13,4 15
7 2,6 2,7 2,7 3,6 3,6 2,7 2,7 3,0 3,0 4,4 4,4 5,2 5,2 2,2 2,2 3,3 5,2 15
8 2,1 2,1 1,5 1,5 3,1 3,1 2,4 2,4 3,5 3,5 4,7 4,7 10,4 10,4 9,6 9,6 4,6 10,4 16
9 1,3 1,3 8,1 8,1 2,5 2,5 3,0 3,0 2,4 2,4 2,4 2,4 7,2 7,2 14,5 4,3 14,5 15
10 14,5 13,0 13,0 18,2 18,2 6,2 6,2 3,1 3,1 10,3 10,3 6,1 6,1 6,0 6,0 11,7 9,9 18,2 16
11 11,7 3,7 3,7 3,5 3,5 15,7 15,7 9,2 9,2 9,2 9,2 4,5 4,5 2,9 2,9 7,9 15,7 15
12 9,4 9,4 2,6 2,6 4,9 4,9 10,0 10,0 10,6 10,6 3,5 3,5 3,5 3,5 10,0 6,5 10,6 15