As - EPAU0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Pardubice Dukla
Měřicí program: EPAU0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,3 0,5 0,5 1,7 1,7 3,0 3,0 4,8 4,8 4,2 4,2 9,1 9,1 1,3 1,3 3,2 9,1 15
2 0,3 0,3 0,9 0,9 1,1 1,1 8,9 8,9 3,0 3,0 2,3 2,3 2,7 2,7 2,7 8,9 14
3 1,0 1,0 1,3 1,3 2,2 2,2 3,8 3,8 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 2,4 1,7 3,8 16
4 0,9 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 1,1 1,1 2,5 2,5 4,6 1,2 4,6 15
5 4,6 4,0 4,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,5 4,6 15
6 0,4 0,4 4,6 4,6 1,6 1,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,1 4,6 15
7 0,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,3 0,3 0,8 0,8 2,0 2,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 2,0 15
8 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,8 1,8 2,7 2,7 0,6 0,6 1,4 1,4 1,3 2,7 16
9 0,3 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 1,6 0,8 0,7 1,6 15
10 0,8 4,7 4,7 8,9 8,9 2,0 2,0 0,6 0,6 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 2,7 8,9 16
11 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 3,3 3,3 2,1 2,1 1,5 1,5 0,9 0,9 1,8 1,8 1,5 3,3 15
12 1,4 1,4 1,4 1,4 6,1 6,1 1,4 1,4 1,4 1,4 0,5 0,5 1,2 1,2 2,1 1,9 6,1 15