O3 - DZITK

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: O3 - ozon
Lokalita: Zittau-Ost
Měřicí program: DZITK
Organizace: LfULG
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: UV-absorpce
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0