As - DZIT0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Zittau-Ost
Měřicí program: DZIT0
Organizace: LfULG
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,2 6,6 9,6 6,1 16,7 0,7 8,3 16,7 6
2 3,5 4,3 7,5 5,5 4,6 7,5 4
3 2,5 3,4 2,9 2,3 3,6 2,8 3,6 5
4 1,1 0,9 1,8 1,1 1,8 1,5 1,8 5
5 3,9 18,9 0,9 1,5 1,0 2,1 5,0 18,9 6
6 18,5 1,4 2,3 0,5 0,6 4,8 18,5 5
7 5,0 0,6 2,4 4,5 0,9 2,6 5,0 5
8 1,7 1,3 4,1 2,7 1,9 2,3 4,1 5
9 1,1 0,9 1,0 1,2 2,3 1,3 2,3 5
10 1,2 2,3 1,3 1,8 0,5 1,4 2,3 5
11 0,6 1,6 5,7 2,2 2,7 2,6 5,7 5
12 6,0 1,1 3,0 4,6 2,0 3,3 6,0 5