BZN - DKLIK

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Klingenthal
Měřicí program: DKLIK
Organizace: LfULG
Kraj: Sasko-Chemnitz
Okres: Auerbach
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie - těkavé org. látky
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,5 1,2 1,2 1,5 1,2 1,0 1,2 3,1 3,3 2,2 3,5 4,6 2,7 2,6 2,6 4,0 6,4 5,6 5,7 3,9 3,9 3,4 3,2 1,7 0,8 2,9 6,4 25
2 1,6 1,0 1,0 1,3 0,8 1,8 2,2 1,8 2,6 3,2 2,6 3,6 3,0 2,9 3,4 3,7 3,2 2,5 1,7 1,4 2,1 3,5 3,5 4,4 2,9 2,0 2,5 4,4 26
3 1,2 2,2 1,0 1,9 3,0 4,0 4,2 4,3 5,8 2,3 2,5 2,7 2,0 2,3 2,4 1,5 1,5 2,6 1,4 2,0 1,9 1,6 1,4 1,4 1,6 1,9 2,3 2,5 2,0 1,3 2,3 5,8 30
4 1,0 1,7 1,9 2,1 2,3 1,8 1,0 1,5 1,4 1,1 1,4 0,8 0,9 1,3 1,4 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 1,4 1,3 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 2,1 1,2 2,3 30
5 1,1 1,4 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 20
6 1,0 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 1,0 28
7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 27
8 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7 27
9 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 0,9 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,7 1,1 0,6 0,6 0,6 1,1 26
10 1,3 1,0 0,7 0,8 1,1 1,0 0,8 1,3 0,9 0,5 0,7 0,5 1,0 1,5 0,8 0,8 0,4 1,0 1,7 1,6 1,3 1,3 1,0 0,9 1,6 2,0 0,4 0,2 1,2 1,5 2,1 1,1 2,1 31
11 1,4 0,6 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8 0,5 0,7 1,0 1,2 2,3 2,2 1,2 1,4 1,1 1,4 2,2 1,5 0,5 0,8 2,2 1,1 0,9 1,1 1,1 2,3 25
12 0,8 2,2 3,6 1,4 0,6 0,5 0,8 0,7 1,5 2,4 1,9 3,9 1,4 1,6 1,4 3,5 4,3 4,8 3,3 3,0 0,9 1,0 1,0 2,7 2,5 2,9 0,8 2,1 0,7 1,9 2,5 2,0 4,8 31