BZN - DGORK

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Goerlitz
Měřicí program: DGORK
Organizace: LfULG
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Gorlitz
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie - těkavé org. látky
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,4 1,5 1,2 1,4 1,3 0,9 3,0 2,5 2,6 1,3 1,4 1,8 3,3 4,3 6,4 4,9 2,5 2,2 3,6 5,7 5,3 6,0 3,8 4,2 3,2 3,2 1,9 1,0 0,7 2,9 6,4 29
2 1,7 1,2 0,9 1,5 1,4 3,6 3,0 2,8 2,4 2,0 3,4 3,6 4,0 3,6 6,5 5,3 3,7 3,0 2,3 3,1 3,5 4,4 4,0 2,8 2,8 3,3 3,1 6,5 26
3 1,6 1,7 1,2 2,7 2,2 4,4 4,7 1,8 2,6 3,5 2,0 2,0 1,9 3,1 2,7 2,9 2,3 2,8 2,6 2,9 3,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,5 1,8 3,7 2,6 2,3 1,7 2,4 4,7 31
4 1,4 1,6 1,5 1,6 2,2 2,5 1,6 1,7 3,5 2,4 1,3 1,4 1,2 2,0 1,4 1,3 2,2 1,1 1,2 0,7 1,9 2,6 1,3 0,9 0,9 2,5 1,2 1,7 3,5 27
5 0,8 1,2 2,2 2,4 1,8 1,2 1,4 2,0 1,8 2,3 1,3 0,8 1,5 1,5 0,7 0,5 2,7 0,5 1,3 1,5 0,8 1,1 1,8 1,1 0,9 1,8 1,7 1,5 3,4 2,0 1,5 3,4 30
6 1,6 0,7 2,4 3,6 0,6 1,2 1,6 1,4 0,7 1,1 1,2 0,9 1,1 1,8 1,1 0,8 0,5 1,3 0,7 0,9 1,7 1,2 0,7 1,9 1,6 1,5 1,5 1,8 1,5 0,8 1,3 3,6 30
7 1,4 1,4 1,1 1,5 1,4 0,7 0,5 0,8 0,9 1,5 2,3 3,2 1,0 1,0 2,5 1,8 1,6 0,9 2,0 1,2 0,7 1,4 0,9 0,9 1,7 1,5 1,5 0,8 1,0 2,0 1,5 1,4 3,2 31
8 1,7 2,0 1,0 0,6 1,0 1,7 1,0 1,1 1,0 1,6 1,5 1,6 1,5 1,7 1,2 0,8 1,4 2,0 1,4 1,2 0,9 0,9 0,4 0,4 0,9 1,9 1,3 1,2 2,0 27
9 0,8 0,9 1,6 1,5 0,9 1,0 1,4 1,3 1,5 1,9 1,7 1,9 1,3 1,6 1,8 1,5 1,6 1,8 2,0 1,0 0,9 1,2 1,0 1,6 2,6 2,3 1,3 1,3 1,5 2,6 28
10 1,9 2,0 2,1 1,5 1,7 2,2 3,0 2,4 2,4 1,3 1,5 1,3 2,1 2,7 2,2 2,4 1,5 2,1 1,2 1,3 2,9 1,3 1,2 2,5 1,6 1,3 0,8 0,7 1,4 2,2 1,5 1,8 3,0 31
11 1,9 1,3 0,7 1,0 1,9 1,3 1,2 1,5 1,4 1,3 2,1 2,8 2,8 2,8 2,7 3,0 3,0 2,1 3,5 2,3 2,0 3,1 2,6 0,9 1,2 1,7 2,3 1,3 1,6 1,3 1,9 3,5 30
12 0,8 3,6 2,0 2,1 1,1 0,6 0,8 1,2 1,2 2,8 1,7 2,4 3,1 2,3 1,5 1,6 3,1 3,3 3,0 3,5 1,7 1,6 1,9 2,0 2,0 2,7 1,3 1,6 1,4 1,7 2,3 2,0 3,6 31