BZN - CTABD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Tábor
Měřicí program: CTABD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12