TLN - CTABA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Tábor
Měřicí program: CTABA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,0 2,0 0,8 1,0 0,3 0,5 1,8 1,9 1,6 1,2 0,5 1,7 1,6 2,1 1,7 1,3 0,9 0,9 1,9 2,1 2,2 1,8 4,0 1,3 2,1 2,3 2,6 0,7 1,6 4,0 28
2 1,1 1,1 1
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0