BZN - CCBDD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: České Budějovice
Měřicí program: CCBDD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,3 3,3 1,5
2 2,2 7,6
3 1,5 1,3
4 1,0 0,4 0,6
5 0,5 1,9
6 0,4 0,4
7 0,5 0,4
8 0,5 1,0
9 1,7 0,8
10 1,6 1,1 5,7
11 1,4 1,6
12 1,6 1,8