BaP - BKUCP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUCP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,3 0,4 4,4 4,1 0,5 2,0 4,4 5
2 0,5 2,9 1,9 2,7 2,7 2,4 2,4 2,0 2,9 7
3 0,4 0,4 2,9 2,9 0,6 0,6 2,0 2,0 1,7 1,7 1,6 2,9 10
4 2,1 2,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 2,1 10
5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 10
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 10
9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 0,3 1,7 10
10 1,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7 0,6 1,7 10
11 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 1,1 1,1 0,6 0,6 1,1 9
12 0,6 0,7 0,7 1,2 1,2 0,8 0,8 0,5 0,5 1,2 1,2 0,9 1,2 11