Ni - BHOD0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Ni - nikl
Lokalita: Hodonín
Měřicí program: BHOD0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,6 5
2 2,0 1,4 1,4 2,0 1,7 4
3 2,0 0,5 0,5 1,0 1,1 4
4 1,0 5,0 5,0 2,0 2,0 3,1 5
5 1,0 1,0 3,0 3,0 1,9 4
6 1,0 1,0 2,0 2,0 1,6 4
7 1,0 1,0 4,0 4,0 1,0 2,4 5
8 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 4
9 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,9 5
10 8,0 8,0 9,0 9,0 6,7 4
11 2,0 2,0 1,0 1,0 2,5 4
12 4,0 4,0 1,0 1,0 2,4 4