BZN - BBNVD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Brno-Úvoz (hot spot)
Měřicí program: BBNVD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 4,4 3,4 5,2 2,9 4,2 4
2 4,4 3,1 3,6 2
3 2,2 2,6 2,6 2
4 1,6 1,8 1,9 2
5 1,4 1,6 1,6 2
6 1,6 1,4 1,5 2
7 1,0 1,5 1,3 1,2 3
8 1,6 1,6 1,5 2
9 2,0 2,4 1,9 2
10 2,6 3,1 2,7 2
11 3,2 2,8 3,0 2
12 3,3 3,6 3,6 3,4 3