BZN - BBNDD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Brno-střed
Měřicí program: BBNDD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 4,0 3,2 5,0 2,6 4,0 4
2 3,9 2,7 3,3 2
3 1,8 2,3 2,2 2
4 1,4 1,6 1,7 2
5 1,0 1,4 1,2 2
6 1,5 1,2 1,4 2
7 1,0 1,1 1,2 1,1 3
8 1,4 1,6 1,3 2
9 1,9 2,1 1,9 2
10 2,4 2,7 2,4 2
11 3,0 2,5 2,8 2
12 2,2 1