Pb - BBNA0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Brno-Masná
Měřicí program: BBNA0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 11,0 11,0 15,0 15,0 11,0 12,8 5
2 11,0 23,0 23,0 10,0 16,9 4
3 10,0 11,0 11,0 11,0 10,6 4
4 11,0 13,0 13,0 9,0 9,0 11,4 5
5 4,0 4,0 6,0 6,0 5,7 4
6 8,0 8,0 5,0 5,0 6,5 4
7 9,0 9,0 7,0 7,0 5,0 7,7 5
8 5,0 7,0 7,0 10,0 6,7 4
9 10,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,4 5
10 10,0 10,0 15,0 15,0 10,9 4
11 17,0 17,0 11,0 11,0 14,3 4
12 12,0 12,0 7,0 7,0 9,5 4