Pb - ASVO0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Pha5-Svornosti
Měřicí program: ASVO0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,2 3,2 12,9 12,9 4,5 7,7 5
2 4,5 7,4 7,4 8,5 6,4 4
3 8,5 6,5 6,5 13,0 8,5 4
4 13,0 6,4 6,4 10,7 10,7 9,3 5
5 6,5 6,5 13,9 13,9 9,9 4
6 6,9 6,9 4,8 4,8 6,7 4
7 3,3 3,3 3,6 3,6 4,1 3,5 5
8 4,1 4,3 4,3 9,9 5,1 4
9 9,9 5,5 5,5 8,2 8,2 7,4 5
10 11,6 11,6 9,5 9,5 10,1 4
11 10,3 10,3 7,1 7,1 8,9 4
12 8,9 8,9 20,1 20,1 14,2 4