Cd - ASVO0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Pha5-Svornosti
Měřicí program: ASVO0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 5
2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 4
3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 4
4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 5
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 4
9 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 5
10 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 4
11 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 4
12 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 4