BaP - ASROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Pha10-Šrobárova
Měřicí program: ASROP
Organizace: SZÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,3 0,4 1,9 3,6 0,3 1,4 3,6 5
2 0,3 1,1 2,0 2,1 1,2 1,3 2,1 5
3 2,7 2,2 1,1 2,0 1,1 1,8 2,7 5
4 1,2 0,5 0,7 0,0 0,3 0,6 1,2 5
5 0,3 0,2 0,0 0,5 0,2 0,2 0,5 5
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4
7 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,4 5
8 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 5
9 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 5
10 1,4 2,1 2,0 0,7 0,6 1,5 2,1 5
11 2,8 0,3 3,7 0,7 0,3 1,4 3,7 5
12 0,7 0,4 1,5 2,3 3,8 7,3 2,3 7,3 6