BZN - AREPD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Pha1-nám. Republiky
Měřicí program: AREPD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 1
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,2 1
2 2,5 2,1 1,9 2
3 1,3 1,5 1,6 2
4 1,2 1,1 1,3 2
5 1,0 1,0 1,0 2
6 0,9 0,7 0,8 2
7 0,7 0,7 2
8 0,9 0,9 0,8 2
9 0,8 1,6 1,0 2
10 1,9 1,5 1,7 2
11 1,9 1,6 1,7 2
12 1,7 2,7 2,2 2,2 3