BZN - ALIBD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Pha4-Libuš
Měřicí program: ALIBD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,1 1,2 3,3 1,1 2,1 4
2 3,2 1,2 2,2 2
3 0,9 1,4 1,1 2
4 0,8 0,9 1,0 2
5 0,7 0,7 0,8 2
6 0,4 0,6 0,5 2
7 0,6 0,6 0,5 0,6 3
8 0,7 0,6 0,6 2
9 0,5 1,7 0,8 2
10 2,7 0,8 1,9 2
11 1,8 1,0 1,4 2
12 1,3 2,1 2,2 1,6 3