BZN - ALEGD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Pha2-Legerova (hot spot)
Měřicí program: ALEGD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 2
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,9 4,4 1,6 3,0 3
2 3,5 3,3 2,7 2
3 1,9 2,2 2,5 2
4 1,6 1,6 1,8 2
5 1,4 1,1 1,3 2
6 1,6 1,1 1,3 2
7 1,2 1,5 1,2 1,3 3
8 1,5 1,5 1,4 2
9 0,9 2,8 1,5 2
10 2,2 2,5 2,4 2
11 2,8 2,2 2,5 2
12 2,3 3,5 2,9 2,8 3