NO - oxid dusnatý

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Látka: NO - oxid dusnatý
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
DZITK
Detail
1029406
LfULG
(1294)
Zittau-Ost
Kombinované měření
CHLM
Xm 5,7 4,3 3,2 2,5 3,9 1,6 1,5 1,8 2,2 4,0 3,6 2,1 17,5 8,2 1,9 3,0 2,82 363
mc 31 28 31 30 29 30 31 31 30 31 30 31 07.02. 13,3 2,3 2,00 2