BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
DZITP
Detail
953043
LfULG
(1923)
Zittau-Ost
Měření PAHs
HPLC
Xm 3,8 3,8 2,0 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 0,6 1,5 1,9 1,1 1,3 1,77 122
mc 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10 0,5 4,16 0