NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
UDCMA
Detail
40450
ČHMÚ
(1014)
Děčín
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 50,9 52,2 34,9 27,8 22,0 20,3 20,3 22,0 31,2 49,9 53,8 65,9 179,8 86,9 29,6 37,7 24,50 360
mc 31 28 31 30 31 27 30 30 30 31 30 31 28.01. 103,2 31,9 1,76 3
USNZA
Detail
188658
ČHMÚ
(1570)
Sněžník
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 18,2 12,1 11,9 11,1 8,1 6,2 6,5 7,3 7,8 16,7 14,9 27,1 89,2 30,4 9,2 12,3 10,28 364
mc 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 13.12. 42,5 10,0 1,83 1