H2S - sirovodík

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: H2S - sirovodík
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TOREK
Detail
783031
ZÚ, SMOva
(1650)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Kombinované měření
UVFL
Xm 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,7 4,2 8,7 4,6 3,0 ~ 321
mc 31 23 14 29 25 28 29 30 30 31 20 31 23.12. 6,1 ~ ~ 15