NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TCERA
Detail
1022033
ČHMÚ,MSK
(1568)
Červená
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 14,9 14,3 10,8 8,9 5,2 4,1 3,8 5,8 6,1 8,9 9,9 9,3 35,3 18,9 7,0 8,5 5,37 362
mc 31 26 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 21.11. 23,8 7,1 1,78 2
TOVKA
Detail
40864
ČHMÚ
(1186)
Opava-Kateřinky
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 26,0 24,4 22,2 22,6 16,3 12,7 13,3 17,3 18,8 34,0 25,7 26,8 77,4 52,1 17,4 21,7 13,38 358
mc 30 28 29 28 31 29 31 31 30 30 30 31 22.10. 66,4 18,6 1,70 1