BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TFRBP
Detail
1020551
ČHMÚ,MSK
(1933)
Frenštát pod Radhoštěm-bazén
Měření PAHs
GC-MS
Xm 8,3 5,9 3,0 0,3 0,5 0,2 0,2 0,4 1,4 1,4 3,7 2,6 4,44 59
mc 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 0,7 5,43 6