BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TCTNP
Detail
206592
ČHMÚ
(1588)
Český Těšín
Měření PAHs
GC-MS
Xm 16,0 11,4 6,5 4,8 1,1 0,7 0,5 0,7 1,2 2,9 4,5 4,1 4,5 6,68 122
mc 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 1,9 4,02 1
TKAOP
Detail
512062
ZÚ, SMOva
(1710)
Karviná-ZÚ
Měření PAHs
HPLC
Xm 0,8 0,3 1,2 6,7 9,7 14,6 6,7 ~ 39
mc 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 5 6 ~ ~ 134