NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
MOLJA
Detail
919422
ČHMÚ
(1075)
Olomouc-Hejčín
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 44,5 46,7 31,9 34,2 21,3 20,0 18,3 23,6 32,0 62,8 50,6 48,1 198,6 88,1 27,6 36,2 26,31 364
mc 31 28 31 30 30 30 31 31 30 31 30 31 03.12. 122,6 30,0 1,79 1