BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JZNZP
Detail
510811
ZÚ, SMOva
(1684)
Ždár nad Sázavou
Měření PAHs
HPLC
Xm 1,0 1,4 1,1 0,9 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,8 0,9 1,8 0,7 0,87 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0,3 4,48 0