TLN - toluen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: TLN - toluen
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JKOSV
Detail
178509
ČHMÚ
(1562)
Košetice
Měření VOC
GC-VOC
Xm 0,9 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,36 94
mc 9 8 8 9 9 7 9 9 9 9 8 0 0,2 2,54 30