NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JJIHA
Detail
41131
ČHMÚ
(1477)
Jihlava
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 23,5 19,2 17,5 17,8 10,8 13,5 16,6 19,5 19,3 25,5 25,2 25,7 69,7 40,2 17,4 19,5 10,16 361
mc 31 28 31 29 31 30 30 31 30 30 30 30 02.12. 49,2 17,4 1,60 1