BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JJIHP
Detail
1006304
ČHMÚ
(1927)
Jihlava
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,1 1,5 0,7 0,2 0,1 0,0 0,2 0,8 ~ 93
mc 5 9 10 10 10 10 11 7 9 10 2 0 ~ ~ 55