TLN - toluen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: TLN - toluen
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
HHKBA
Detail
200026
ČHMÚ
(1503)
Hradec Králové-Brněnská
Automatizovaný měřicí program
GC-PID
Xm 2,1 2,0 1,7 2,4 1,9 2,7 2,9 3,3 2,5 4,8 2,4 2,4 16,2 7,4 1,9 2,6 2,32 357
mc 31 28 30 24 31 30 31 31 29 31 30 31 22.10. 9,1 1,7 2,61 6