BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
HHKTP
Detail
921209
ČHMÚ
(1912)
Hradec Králové - tř. SNP
Měření PAHs
GC-MS
Xm 4,1 2,8 2,5 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 1,6 2,4 1,9 1,5 1,46 119
mc 10 10 10 8 10 10 11 9 10 10 10 11 0,6 4,72 3
HHKSP
Detail
510170
ZÚ Ústí nL
(1678)
Hr.Král.-Sukovy sady
Měření PAHs
HPLC
Xm 0,9 1,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 2,3 1,5 0,8 0,92 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0,4 4,23 0